Биеналето в цифри

 
В първото ни издание през 2018 г. кандидатстваха 117 художници с 317 творби.
---
Във второто ни издание през 2020 г. кандидатстваха 231 художници с 622 творби.
---
А ние вече работим за 2022 - за всички, които вчера ни писаха, че са пропуснали крайния срок